Bij Vlutters Tools & Safety staan we voor veiligheid. Naar, op en van het dak, en voor zowel ons eigen personeel als voor onze klanten. Om deze reden verzorgen we vanuit Vlutters Incompagny Toolboxtrainingen: trainingen over het gebruik van liften en kranen om de veiligheid hiervan te waarborgen. Ben jij een dakdekker, installateur, aannemer of verhuizer en wil je de nodige kennis en vaardigheden opdoen om op een verantwoorde en professionele manier met liften en kranen om te gaan? Lees er alles over in deze uitgebreide blog en schrijf je vandaag nog in!

Wat kun je verwachten van onze Toolboxtrainingen?

De Toolboxtrainingen aangeboden door Vlutters Tools & Safety richten zich op het aanleren van de juiste werkwijze en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van onze liften en kranen. Tijdens de Incompagny Toolboxtrainingen komen verschillende onderwerpen aan bod, afhankelijk van het type kraan of lift waar je mee wilt werken. Enkele essentiële onderwerpen die worden behandeld tijdens de trainingen, zijn:

  1. Wet- en regelgeving. Een overzicht van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van liften en kranen, inclusief lokale veiligheidsvoorschriften en normen.
  2. Veiligheidsprocedures. Instructies over de juiste veiligheidsprocedures bij het gebruik van liften en kranen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het afzetten van het werkgebied en opzetten van veiligheidszone(s), het inspecteren van de apparatuur voor gebruik, en het veilig aanslaan van lasten.
  3. Apparatuurkennis. Informatie over de verschillende soorten liften en kranen, hun werking, onderdelen, beperkingen en de bediening ervan. Dit omvat ook het begrijpen van de maximale belasting, hijsmethoden en bedieningsmechanismen.
  4. Risicobeheer. Identificatie en beoordeling van potentiële risico's bij het gebruik van liften en kranen, zoals valgevaar, elektrocutie, instabiliteit en beperkte zichtbaarheid. Daarnaast worden preventieve maatregelen en best practices behandeld om deze risico's te beheersen.
  5. Communicatie en signalering. Richtlijnen voor effectieve communicatie tussen kraanbestuurders en grondpersoneel, zoals hand- en armsignalen, gebruik van communicatiemiddelen en duidelijke instructies.
  6. Onderhoud en inspectie. Informatie over het belang van regelmatig onderhoud, inspecties en keuringen van liften en kranen. Hierbij wordt ingegaan op het klein onderhoud, zoals het bijvullen van olie en het smeren van cruciale onderdelen (essentieel voor machinisten en bediener), maar ook het herkennen van tekenen van slijtage, schade of defecten, en de juiste meldingsprocedures.
  7. Noodsituaties en reddingsprocedures. Procedures voor noodsituaties, zoals het veilig evacueren van een lift, het omgaan met storingen of ongevallen, en het alarmeren van hulpdiensten indien nodig.


Duur van de training

De duur van de training varieert afhankelijk van het type kraan of lift. Over het algemeen kan een lifttraining binnen 1 á 2 uur worden voltooid. Aan de andere kant kan een kraantraining, vanwege de complexiteit van de machine en het grotere werkgebied, een dagdeel of zelfs een volledige dag in beslag nemen.

Ook een Incompagny-training van Vlutters volgen?

De Incompagny-trainingen van Vlutters – hoe veilig en volgens de regels te werken met een lift of kraan – worden veelal verzorgd bij onze klanten op locatie. Dit kan zowel op de zaak als op een externe locatie zijn. Voor sommige cursussen over het gebruik van kranen vindt de training plaats in de fabriek. Neem telefonisch contact op met Vlutters Tools & Safety of via de mail om een Incompagny Toolboxtraining te boeken. Onze experts kunnen je meer informatie verstrekken die specifiek is afgestemd op het type kraan of lift waar je mee werkt.

Deel dit bericht: