Valbeveiliging op maat

Het inventariseren van de RI&E is voorbehouden aan gecertificeerde inspecteurs. Bij hen is het in goede handen om de aanwezige veiligheidsrisico’s te signaleren, waarna een verslag van de bevindingen opgesteld wordt. Deze rapportage bevat een advies (evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Denk daarbij aan oplossingen als tijdelijke maar ook permanente veiligheidsvoorzieningen. Veilig werken op hoogte kan met voorzieningen als dakankers tot en met complete dakrandbeveiliging. Het plaatsen van installaties op platte daken van hoge woningbouw neemt toe. Installaties voor airco, zonnepanelen, antennes of voor glazenwassers hebben onderhoud nodig, waarvoor men op het dak moet komen. In algemene zin is een veilige toegang nodig tot het dak voor onderhoud en inspectie. Bij het in kaart brengen van de risico’s kan Vlutters Tools & Safety een veiligheidsplan opstellen en daadwerkelijk uitvoeren. Ook bij deze complexe en multifunctionele daken kunnen professionals veilig werken op het dak.

meer over valbeveiliging

Minimaliseer-valgevaar-pv-panelen-vlutters

Dakgereedschappen

Een professional heeft naast vakkennis ook goed gereedschap nodig bij het werken aan het dak. Vlutters Tools & Safety heeft een uitgebreid assortiment aan handgereedschappen. Niet alleen de essentiële handgereedschappen zoals schroevendraaiers, hamers, beitels, tangen en zagen, maar ook alle gereedschappen voor specifieke klussen op, naar en van het dak.

dakgereedschappen

 

Scholing-veiligheid-Vlutters

Cursus

Gecertificeerde instructeurs bieden gespecialiseerde cursus aan voor het vakkundig aanbrengen en het juist toepassen van valbeveiligingssystemen, daktoetredingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). In deze cursussen is er ook aandacht voor de wet- en regelgeving over gezond en veilig werken op daken. Na afloop van de training is de dakverwerker gecertificeerd om de veiligheidsproducten zelf aan te brengen.

cursusaanbod

 

Jaarlijkse keuring

De wetgeving schrijft voor dat veiligheidsproducten op het dak periodiek dienen te worden gekeurd. Bij de registratie en handhaving kan Vlutters Tools & Safety een ontzorgende rol spelen. Gecertificeerde dakverwerkers kunnen de verplichte keuring ook in eigen beheer al dan niet i.c.m. een onderhoudscontract uitvoeren.

keuring & onderhoud

Daksloper-sloopwerkzaamheden-dak-Vlutters

 

Sloopwerkzaamheden

Om een plat dak te renoveren is een daksloopmachine een uitkomst. Veel tijd en arbeid is te besparen met deze machine die het hele dakpakket, dus zowel isolatie als dakbedekking, er in een keer afsnijdt. Na het voorsnijden van de dakstroken, kan daksloopmachine 4 meter per minuut aan dakpakket verwijderen.

assortiment dakmachines

Behoefte aan advies, maatwerk of onderhoud?

Ga geheel vrijblijvend het gesprek aan, we helpen u graag bij uw hoogte vraagstukken.