Zekerheid in veiligheid met KOMO Safety keurmerk

Hoe weet je als opdrachtgever of gebouweigenaar dat het advies dat is uitgebracht over het veilig inrichten van het platte dak ook echt veilig is? Of dat de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op het dak ook echt veilig zijn? Kan ik de inspecteur die ieder jaar de veiligheid op het dak controleert, vertrouwen op zijn kennis en kunde?
Als veiligheid voorop staat, wil je ervan verzekerd zijn dat alles goed is uitgevoerd. Dan heb je een partij nodig die KOMO-gecertificeerd is voor haar veiligheidsprocessen. Vlutters Tools & Safety, specialist in veilig werken op hoogte, is als eerste bedrijf in de dakbranche KOMO gecertificeerd voor haar veiligheidsprocessen.

 

Werkwijze Vlutters

Hoe gaat Vlutters te werk onder het KOMO Safety certificaat? Mulder schetst de werkwijze: moet er een ontwerp worden gemaakt, dan wordt in het geval van nieuwbouw vaak gewerkt op basis van de tekeningen. Bij bestaande daken kijkt de leverancier ter plaatse en worden foto’s gemaakt. Hoe groot is het dak, welke technische units staan er, is er doorvalgevaar? Wat is – met het oog op het aanbrengen – de constructie? Allemaal informatie waarop een juist ontwerp wordt gebaseerd.

 

Het KOMO-procescertificaat bestaat uit drie onderdelen:

  • Ontwerpen van voorzieningen tegen valgevaar
  • Aanbrengen van voorzieningen tegen valgevaar
  • Inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar

Met dit KOMO-procescertificaat wordt daar mee gewaarborgd dat kwalitatief hoogwaardige producten op een juiste manier worden aangebracht zodat een dak op een veilige manier wordt ingericht en gebruikt kan worden conform de binnen de KOMO-regelgeving vastgelegde normen. BRL 9935 verovert steeds meer draagvlak binnen de branche. Veilig werken is tenslotte in ieders belang.

  

Nieuwe BRL 9935

Er zijn in de BRL 9935 naast het algemene deel richtlijnen opgesteld voor de drie hierboven genoemde facetten: ontwerpen, aanbrengen en het inspecteren/onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar. Bedrijven kunnen zich laten certifi ceren op één of meerdere onderdelen. “Want”, zo legt pro ductmanager safety Tom Mulder van Vlutters Tools & Safety uit, “het kan best zijn dat een adviesbureau alleen ontwerpen maakt. Die certificeert zich dan naast het algemene deel alleen voor dat onderdeel. Net zoals een dakdekker zich alleen kan certificeren voor het aanbrengen en eventueel inspecteren en/of onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar.” Royal Roofing Materials en Vlutters Tools & Safety zijn betrokken bij de totstandkoming van het KOMO Safety keurmerk. Vlutters is gecertificeerd voor alle drie onderdelen, als eerste en op moment van schrijven nog enige bedrijf in Nederland.

 

Zekerheid voor opdrachtgever

Voor de dakdekker biedt werken met het KOMO gecertificeerde partij een groot voordeel. Mulder: “Op het moment dat een bedrijf KOMO gecertificeerd is, creëer je zekerheid naar je opdrachtgever dat niet alleen het product voldoet, maar dat het ook past bij het dak waar het om gaat. Zowel in ontwerp, als in de juiste bevestiging in combinatie met de onderconstructie. Én dat bij een jaarlijkse inspectie ook echt wordt gekeken of de veiligheidsvoorzieningen nog passen bij de situatie op dat moment en dat er testen worden uitgevoerd. Die zekerheid is het voordeel voor een dakdekker en een opdrachtgever die daarmee invulling geven aan de zorgplicht die men heeft. Daarmee creëer je als dakdekker commerciële kracht ten opzichte van dakdekkers die dat niet doen.”

 

 Een ontwerp dat niet compleet is of niet voldoet aan de richtlijnen. Goed gekozen producten, maar een verkeerde bevestiging. Een jaarlijkse keuring waarbij wel visueel wordt gekeurd, maar geen testen zoals trekproeven worden gedaan. Het zijn drie situaties waarin de veiligheid op het dak niet aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen.

Vlutters-Trekproef-dakanker-soprasafe

 

Bewijs dakveiligheid

Brengt Vlutters de veiligheidvoorzieningen ook aan, dan worden er trekproeven gedaan op de ankerpunten. In het geval een andere partij het ontwerp heeft gemaakt, wordt dat ontwerp gecontroleerd en waar nodig aangepast. Alles wordt gedocumenteerd in een rapport als bewijsvoering. Vlutters houdt deze documentatie bij en wordt daarin gecontroleerd door de certificerende instantie SGS-Intron, die toezicht houdt op alle bedrijven die het keurmerk voeren. “Het is wat manier van werken betreft niet heel anders dan voorheen”, zegt Mulder. “Voor 95% deden we dit al, alleen documenteerden we wat minder. Nu hebben we voor elk dak bewijs. Wel hebben we nu alle procedures en werkinstructies beter benoemd en vastgelegd en is er interne controle ingebouwd waarin onvolkomenheden tijdig worden herkend, om waar nodig bij te sturen.”

Vlutters Tools & Safety ontzorgt en faciliteert de certificering en jaarlijks keuring. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Vlutters-komo-Soprasafe-momentsleutel

 

Vlutters Tools & Safety KOMO-gecertificeerd

Door het verkrijgen van het KOMO-procescertificaat op alle drie de onderdelen, laat Vlutters Tools & Safety zien dé partner te zijn voor veiligheid op het allerhoogste niveau. Voor gebouweigenaren, projectontwikkelaars, bouwbedrijven of dakbedekkers is Vlutters Tools & Safety de organisatie die met een compleet pakket aan diensten, veiligheidsartikelen en toebehoren een veilige werkplek op hoogte realiseert, geheel volgens richtlijn van de BRL 9935.

Door gebruik te maken van de kennis en kunde van Vlutters Tools & Safey is het voor iedere dakdekker mogelijk om bij zijn of haar opdrachtgever het gehele pakket veiligheid aan te bieden volgens het KOMO®-procescertificaat, het allerhoogste niveau.

Ik wil meer weten over de werkwijze!

Behoefte aan advies, maatwerk of onderhoud?

Ga geheel vrijblijvend het gesprek aan, we helpen u graag bij uw hoogte vraagstukken.