Staat valbeveiliging bij uw opdrachtgever of de gebouweigenaar bovenaan het prioriteitenlijstje? Moeten de veiligheidsvoorzieningen op het dak volgens de veiligheidsrichtlijnen aangebracht worden? Vindt u het lastig om zo’n project op te pakken? Of wilt u liever niet verantwoordelijk zijn voor een veiligheidsproject? Veiligheidsspecialist Vlutters Tools & Safety pakt dit soort projecten graag samen met u op en laat u de vruchten ervan plukken.

 

KOMO® Safety keurmerk voor veiligheid op het dak

Als veiligheid bij de bedrijfsvoering van uw opdrachtgever voorop staat moet het een zekerheid zijn dat alle werkzaamheden inclusief het dakwerk veilig en goed worden uitgevoerd. Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk, ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet. Het dak wordt zodoende op een veilige manier ingericht conform de vastgelegde normen. Uw opdrachtgever of de gebouweigenaar kan hier sinds kort specifiek om vragen of u kunt dit juist zelf aanbieden. Dat is voor u als dakverwerker en relatie van Vlutters een unieke kans, waar u flink voordeel mee kunt doen. Hoe en waarom? Dat leest u hieronder.

Valbeveiliging-Klimmaterieel-Vlutters

 

Extra omzet, weinig inspanning

Veiligheidsspecialist Vlutters Tools & Safety heeft zich op 31 oktober als eerste in de dakbranche KOMO Safety gecertificeerd. Een opdrachtgever of gebouweigenaar die de samenwerking met Vlutters Tools & Safety aangaat is er van verzekerd dat veiligheid op het allerhoogste niveau staat en wordt uitgevoerd volgens de nieuwe BRL 9935. Veilig werken is tenslotte in ieders belang. Dit stukje meerwaarde kunt u als dakdakker aanbieden aan uw opdrachtgevers die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. U hoeft daarna weinig moeite te doen om toch die extra omzet te kunnen maken.

 

Wat kunt u uw opdrachtgever bieden?

U kunt uw opdrachtgever een compleet pakket aan diensten met veiligheidsartikelen en toebehoren bieden dat een veilige werkplek op hoogte realiseert, geheel volgens richtlijn van de BRL 9935. Dit alles wordt uitgevoerd door het bedrijf Vlutters Tools & Safety, dat KOMO gecertificeerd is voor al haar veiligheidsprocessen. Dit wil zeggen;

  • Het volledige dak wordt ontworpen met voorzieningen tegen valgevaar
  • Het dak wordt voorzien van veiligheidsproducten tegen valgevaar
  • Bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd met geschikte veiligheidsproducten door gecertificeerde vakmensen
  • De voorzieningen tegen valgevaar worden jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden
  • U kunt er dan voor kiezen om de uitgevoerde werkzaamheden zelf aan de klant door te factureren.

Vlutters-veiligheid-projectbegeleiding

 

Hoe verloopt zo'n traject?

Vindt u het lastig om een gesprek over veiligheid op hoogte aan te gaan? Betrek Vlutters Tools & Safety bij uw project. Dit kan bij het begin van het project maar ook in een later stadium. Indien uw onderstaande fases zelf wilt uitvoeren, kunnen wij u daar in ondersteunen en trainen.

Fase 1 – veiligheidssituatie in kaart brengen
Met behulp van Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E’s) worden de veiligheidssituaties op daken volledig in kaart gebracht. De gecertificeerde inspecteurs inventariseren ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s en maken hiervan een rapportage.

Fase 2 – aanbrengen veiligheidsvoorzieningen
Alle producten worden aangebracht volgens de eisen vastgelegd in de BRL 9935 en bieden uw opdrachtgever zekerheid dat gewerkt volgens de juiste procedures en registratie van bevestiging op de ondergrond en dakopbouw.

Fase 3 – jaarlijks onderhoud

Om herkeur te waarborgen, worden de keuringen geregistreerd, gecertificeerd en worden de dakverwerkers na een jaar opnieuw geïnformeerd over de status. Hierbij kan tevens de dakbedekking met detailleringen bekeken worden. Mocht hier onderhoud nodig zijn, dan bent u er als eerste bij om dit uit te voeren.

 

Interesse! contact

Behoefte aan advies, maatwerk of onderhoud?

Ga geheel vrijblijvend het gesprek aan, we helpen u graag bij uw hoogte vraagstukken.