Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. De drie grootste valrisico's bij werken op hoogte is de val van een dak, vloer of platform, val van ladder of trap en val van de steiger, meldt de RIVM. In 2017 kwamen maar liefst 20 mensen om bij een ongeval in de bouw (Inspectie SZW). Dit is volgens Vlutters veel te hoog en daarom hoogste tijd om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Veilig werken is alleen mogelijk wanneer iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

 

De risico's van onveilig werken

Wat de gevolgen kunnen zijn bij onveilig werken moet een bewustwording zijn bij iedereen. Pas dan nemen alle betrokkenen zijn of haar verantwoordelijkheden, zodat veilig werken op hoogte een vanzelfsprekendheid is.

 

Verantwoordelijkheid van de werkgever:

 • Stelt risicoanalyse op
 • Informeert en spreekt personeel aan.
 • Is bij een veiligheidsgrens van 2,5 m verplicht om maatregelen te nemen.
 • Moet bij werken onder 2,5 m en een verhoogd valrisico ook maatregelen nemen. Verhoogd valrisico kan zijn: werken in de aanwezigheid van verkeer of boven water.

Volgens de Arbowet zorgt de werkgever voor veilige werkomstandigheden, zo niet dan riskeert hij:

 • Dat het werk wordt stilgelegd als de situatie te gevaarlijk is
 • Een boete van €9.000,- die wordt verdubbeld bij herhaling
 • Strafrechtelijke vervolging bij een ongeval
 • Civielrechtelijke vervolging bij een ongeval
 • Mentale gevolgen als een werknemer blijvend letsel overhoudt of zelfs overlijdt

 

 


Verantwoordelijkheid van de werknemer:

 • Respecteert barrières als leuningen en hekken
 • Neemt geen onnodige risico’s
 • Zorgt voor een opgeruimde werkplek
 • Gebruikt goedgekeurde valbeveiliging en weet ook hoe dit werkt
 • Doet werkvoorbereiding op de grond als dat kan

Volgens de Arbowet moet de werknemer de regels naleven, anders riskeert hij:

 • Schuld bij een ongeval
 • Een boete van € 250,- die wordt verdubbeld bij herhaling
 • Levenslange handicap, of zelfs de dood als gevolg

 

 
Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever:

 • Zorgt volgens het Bouwbesluit en de woningwet voor een veilige werkplek
 • Plaatst vaste balustrades of leuningen
 • Laat een Dak-RI&E uitvoeren om inzicht te krijg in de risico’s bij werkzaamheden

Houdt de opdrachtgever zich niet aan de regels, dan riskeert hij:

 • Strafrechtelijke vervolging bij een ongeval
 • Civielrechtelijke vervolging bij een ongeval
Deel dit bericht: